Je staat op het punt om een stap te zetten in je persoonlijke groei of je hebt onlangs al een inschrijving gedaan. Maar welke persoonsgegevens verzamelt Make Your Move Academy eigenlijk? En met welk doel verzamelen wij die gegevens? Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Make Your Move Academy respecteert jouw privacy. Met dit privacy statement willen wij duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe we jouw privacy beschermen.

Make Your Move Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.    Welke gegevens worden verwerkt?

In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt.

 • Bij een inschrijving voor een cursus
 • Bij een aanvraag van een brochure
 • Bij de aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon
 • Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief
 • Bij het (open) solliciteren op een vacature
 • Tijdens het volgen van een cursus
 • Tijdens het bijwonen van een evenement

Make Your Move Academy verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot jouw cursus: cursusnaam, voorkeur startmoment, voorkeur plaats, aanwezigheid, cursusfeedback, cursusresultaten. Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens; naam, achternaam, geboortedatum, postadres, e-mail, telefoonnummer, opleidingsniveau en functie.

Voor sollicitaties verzamelen wij de volgende gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, curriculum vitae (inclusief de daarop vermelde informatie) en motivatie voor de sollicitatie.

Met betrekking tot de facturatie vragen wij het volgende: is de inschrijving zakelijk?, wil je een factuur met of zonder BTW?, factuuradres, contactpersoon. Bij onze evenementen kunnen er foto’s gemaakt worden door een fotograaf. Deze foto’s gebruiken wij voor de verslaglegging van het evenement. Indien je niet gefotografeerd wilt worden verzoeken we je om dit tijdens het evenement aan de fotograaf en/of de organisatie door te geven.

2. Voor welk doeleinde worden je gegevens verwerkt?

Cursus
Om deel te kunnen nemen aan een cursus hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je Make Your Move Academy toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie en het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Make Your Move Academy. Tijdens de intake vragen we om informatie met betrekking tot jouw werkervaring en leerdoelen. Onze docent-trainers hebben toegang tot jouw gegevens om het programma vorm te kunnen geven en optimaal aan te laten sluiten op jouw leerbehoefte.

Nieuwsbrief
Naast informatie over jouw cursus, kun je ook aangeven of je mailings met inspiratie en aanbiedingen van Make Your Move Academy wilt ontvangen. We willen deze mailings zo goed mogelijk laten aansluiten bij de interesses en gebruiksgewoonten van individuele lezers. Daarvoor kunnen wij het lees- en klikgedrag meten. Uiteraard kun je te allen tijde onderaan de mail jouw voorkeuren aanpassen of je volledig uitschrijven voor alle mailings.

 

Sollicitaties
Om bij ons te solliciteren hebben wij zoals hierboven vermeld nodig: jouw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, curriculum vitae (inclusief de daarop vermelde informatie) en motivatie voor de sollicitatie. Deze gegevens hebben wij nodig voor het werven en selecteren van geschikte medewerkers, stagiaires en/of trainers. De door jou verstrekte gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van jouw sollicitatie.

3. Bewaartermijn

Cursus
Na afloop van jouw cursus worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. De bewaartermijn van jouw gegevens wordt bepaald aan de hand van je ontwikkelpad en leerbehoefte. Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar info@makeyourmoveacademy.nl.

Sollicitaties
Wij bewaren jouw gegevens maximaal 1 jaar en verwijderen ze daarna. Word je onze nieuwe collega, dan bewaren we jouw gegevens zo lang als het nodig is.

4. Wie kunnen er bij mijn gegevens?

Make Your Move Academy zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, daarom sta je in direct contact met de docent/trainer. Hij of zij heeft toegang tot jouw contactgegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens de cursus waar dat nodig is. Make Your Move Academy is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze docent/trainers zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze docent/trainers hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.

5. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst op 2-11-2023 gewijzigd. Wij raden aan om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6. Welke rechten heb ik?

Als cursist van Make Your Move Academy heb je een aantal rechten welke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen.

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om Make Your Move Academy opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit ons systeem te verwijderen.
 • Recht op inzage. Het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

7. Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van Make Your Move Academy gebruiksvriendelijker.

Waarom gebruiken we cookies?

Wij maken gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met cookies maken we onze website gebruiksvriendelijker. De cookies maken het voor ons mogelijk om het websitebezoek te analyseren en verbeteringen door te voeren waardoor we jou in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. En het moet gezegd: we gebruiken cookies ook voor marketingdoeleinden. Met behulp van cookies van derden (zoals LinkedIn en Facebook) zorgen we er bijvoorbeeld voor dat je relevantere advertenties krijgt op social media en je geen persoonlijke aanbiedingen misloopt.

8. Vragen of opmerkingen?

Als cursist heb je te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar info@makeyourmoveacademy.nl

Heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via info@makeyourmoveacademy.nl

Mochten we er samen niet uitkomen dan kan je ook contact opnemen met de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl