Wij vinden het belangrijk dat je een goede opleiding hebt. Wanneer je een klacht hebt, willen wij die graag voor je oplossen.

Aangezien Make Your Move Academy vooralsnog 1 medewerker heeft, namelijk Nathalie van den Berg, zal een klacht door mij, Nathalie, opgepakt worden en zo goed mogelijk worden afgehandeld. Kan het probleem niet worden opgelost, dan kan je jouw klacht bespreken met de externe onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klacht zal dan volgens onderstaande klachtregeling worden behandeld.

 

Je kunt je klacht indienen volgens de volgende procedure:

 1. Stuur een e-mail naar info@makeyourmoveacademy.nl waarin je melding maakt van jouw klacht
 2. Je krijgt vervolgens een bevestiging dat jouw klacht is binnengekomen. We registreren jouw klacht vervolgens in ons register “klachtenregistratie” en komen er binnen (maximaal) 3 weken bij je op terug.
 3. De klacht dient binnen 3 weken na ontvangst te zijn afgehandeld. De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld. Indien er langer voor nodig is om uw klacht in behandeling te nemen wordt u hiervan op de hoogte gesteld (schriftelijk). Je krijgt tevens te horen waarom de klacht is uitgesteld en hoe lang het duurt voordat je nu een bericht krijgt.
 4. Ben je niet tevreden met de manier waarop we jouw ontevredenheid of klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met Wesley de Bree. 
  Je kunt hem bereiken op wesley@unlp.nl
 5. Na ontvangst van je klacht mailt de onafhankelijk klachtbehandelaar binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst, zowel naar jou als naar Make Your Move Academy.
 6. Je klacht wordt vertrouwelijk afgehandeld. Er wordt geen enkele informatie aan anderen (dan Nathalie van den Berg van Make Your Move Academy) verstrekt.
 7. De onafhankelijk klachtbehandelaar organiseert het verdere contact om jou en Make Your Move Academy te horen. Dit kan telefonisch, schriftelijk of per mail plaatsvinden.
 8. De onafhankelijk klachtbehandelaar beoordeelt of je klacht gegrond is, en of je recht hebt op compensatie. Dit kan nooit meer bedragen dan de kosten van de training en of opleiding.
 9. De onafhankelijk klachtbehandelaar doet uitspraak binnen 4 weken na ontvangst van jouw klacht. Is er meer tijd nodig, dan worden jij en Make Your Move Academy daarvan op de hoogte gesteld.
 10. De uitspraak van de onafhankelijk klachtbehandelaar is bindend voor ons en eventuele consequenties handelt Make Your Move Academy spoedig af.
 11. Klacht en de afhandeling van de klacht worden twee jaar bewaard. Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.